[Ebook] Khác biệt hay là chết

Screen Shot 2015-02-12 at 3.46.44 PM

Nghe tên Jack Trout bạn có thấy quen không? Đó là 1 trong 2 tác giả quyển “kinh thánh trong lòng tui” 22 quy luật bất biến trong marketing (từng có bản ebook trên Ngonlanhcanhdao.com). Jack Trout tiếp tục cùng Steve Rivkin viết nên một quyển sách nên đọc – cần đọc – phải đọc khác chính là Khác biệt hay là chết.

Như rất nhiều nhà marketing đã đọc và giữ lại cuốn Khác biệt hay là chết đã làm kim chỉ nam trong suốt quá trình hoạt động của họ.

Đưa vào 18 case studies thực tế, 2 tác giả giúp người đọc có thể thấm những lý thuyết trong sách dễ dàng hơn. Nhưng không có nghĩa là nhanh nhất. Chính tui đã phải nghiền ngẫm quyển sách này nhiều lần, mà còn thấy chưa nắm bắt được hết.

Trong kỷ nguyên digital, Khác biệt hay là chết lại càng trở nên cần phải đọc, hỡi các digital marketer!

Tải ebook “Khác biệt hay là chết” tại đây!